"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 51 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2014 Kế hoạch số 5678/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.
04-11-2014 Kế hoạch số 5358/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre năm 2015.
04-11-2014 Kế hoạch số 5359/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
29-10-2014 Kế hoạch số 5266/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-10-2014 Kế hoạch số 5200/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI.
22-10-2014 Kế hoạch số 5151/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
22-10-2014 Kế hoạch số 5152/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020.
30-09-2014 Kế hoạch số 4750/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
30-09-2014 Kế hoạch số 4751/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
30-09-2014 Kế hoạch số 4752/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
29-09-2014 Kế hoạch số 4744/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Bến Tre.
26-09-2014 Kế hoạch số 4703/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của tỉnh Bến Tre.
19-09-2014 Kế hoạch số 4557/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
18-09-2014 Kế hoạch số 4517/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh uỷ Bến Tre.
16-09-2014 Kế hoạch số 4484/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020.
15-09-2014 Kế hoạch số 4438/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-09-2014 Kế hoạch số 4281/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.
03-09-2014 Kế hoạch số 4238/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước.
20-08-2014 Kế hoạch số 3968/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020.
15-08-2014 Kế hoạch số 3883/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” giai đoạn I (từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2015).
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
23,972,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner