"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 129 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-12-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2014 Quyết định số 2690/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
29-12-2014 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1802/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
26-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019.
11-12-2014 Quyết định số 2489/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre.
11-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-12-2014 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
01-12-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 13 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
26-11-2014 Quyết định số 2381/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-11-2014 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án, công bố tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, điểm dừng đỗ tuyến xe buýt từ xã Bình Khánh Đông đến xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.
24-11-2014 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
24-11-2014 Quyết định số 2344/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre.
19-11-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
23,972,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner