"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 285 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
30-12-2015 Công văn số 6937/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
29-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre.
29-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Bến Tre.
29-12-2015 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
29-12-2015 Kế hoạch số 6906/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre.
29-12-2015 Công văn số 6910/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khung lịch thời vụ thả nuôi tôm biển năm 2016.
28-12-2015 Kế hoạch số 6872/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-12-2015 Kế hoạch số 6873/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-12-2015 Kế hoạch số 6848/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-12-2015 Công văn số 1560/VPUBND-TTTTĐT của Văn phòng UBND tỉnh về việc đính chính trích yếu Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bến Tre.
21-12-2015 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án củng cố tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
23,806,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner