"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 175 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
26-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
20-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại – khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Đại.
19-12-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ.
19-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
23,806,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner