"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 7 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại – khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
13-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về kế hoạch đầu tư công huyện Châu Thành năm 2018.
13-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,893,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner