"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 8374 văn bản.
An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội 237 văn bản
 
Cải cách hành chính 365 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 148 văn bản
 
Công nghiệp 119 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 133 văn bản
 
Doanh nghiệp 27 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 170 văn bản
 
Giao thông - Vận tải 152 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 10 văn bản
 
Khoa học công nghệ 53 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 316 văn bản
 
Lĩnh vực khác 411 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 18 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản 208 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng 289 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng 790 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 115 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng 56 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 29 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 206 văn bản
 
Thương mại 31 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 719 văn bản
 
Tư pháp 311 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 95 văn bản
 
Y tế 81 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 3285 văn bản.
20,791,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner