"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 123 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-07-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Long Phước, xã Giao Long - xã An Phước, huyện Châu Thành.
29-06-2016 Kế hoạch số 3349/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
23-06-2016 Kế hoạch số 3189/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên giai đoạn 2016-2020.
14-07-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre.
08-07-2015 Công văn số 3417/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.
21-04-2015 Kế hoạch số 1858/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
31-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-09-2014 Kế hoạch số 4752/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
30-09-2014 Kế hoạch số 4751/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
30-09-2014 Kế hoạch số 4750/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
28-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
22-05-2014 Quyết định số 993/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
21-05-2014 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
25-04-2014 Đề án số 1107/ĐA-SCT của Sở Công Thương phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
22-04-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
03-03-2014 Công văn số 818/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-01-2014 Công văn số 424/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo ổn định nguồn điện cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2014.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner