"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân.
16-08-2010 Kế hoạch số 3222/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân.
24-07-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Nam về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.
02-06-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.
14-11-2006 Quyết định số 3072/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày về việc sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 02/10/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày.
02-10-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của UBND huyện Mỏ Cày về việc tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân nhân dân cấp xã trong việc Hòa giải tranh chấp đất đai.
26-09-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc hòa giải tranh chấp đất đai.
23-11-2004 Chỉ thị số 16/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
31-07-1989 Chỉ thị số 29/UB-CT/89 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm điểm việc thực hiện pháp lệnh quy định việc xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo Chỉ thị số 176/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 03/7/89.
28-05-1987 Quyết định số 390/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tạm thời về tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner