"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin - Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 31 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin - Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre.
04-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế vận hành của Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre.
22-06-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-03-2016 Công văn số 1036/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại.
21-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre.
19-10-2015 Công văn số 5358/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
24-11-2014 Quyết định số 2344/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre.
04-11-2014 Kế hoạch số 5358/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre năm 2015.
15-10-2014 Công văn số 5031/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
22-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-12-2011 Công văn số 5809/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ các tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh.
28-09-2011 Quyết định số 2180/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020.
22-06-2011 Công văn số 2513/UBND-BCH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện trực ban và chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn.
13-06-2011 Công văn số 2356/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.
06-06-2011 Kế hoạch số 2249/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011.
18-12-2008 Công văn số 2206/VPUBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản số 4997/UBND-CNLTS về tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg.
11-12-2008 Công văn số 4997/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan Nhà nước.
09-09-2008 Kế hoạch số 3702/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010.
04-02-2008 Công văn số 460/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner