"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 31 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre.
03-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký liên hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-05-2013 Kế hoạch số 1937/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025.
20-12-2012 Chương trình số 5998/CTr-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre 2012-2015.
19-10-2012 Quyết định số 2044/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
27-09-2012 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
11-03-2009 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại nội địa tỉnh Bến Tre đến năm 2010.
04-12-2008 Công văn số 4902/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu.
20-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020".
07-11-2005 Chỉ thị số 25/2005/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cấm nuôi, xuất nhập, vận chuyển, chế biến kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, chim cảnh.
01-07-2005 Chỉ thị số 13/2005/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi, vận chuyển, chế biến, kinh doanh gia cầm, chim cảnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
01-12-2004 Quyết định số 4689/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
14-08-2000 Quyết định số 2542/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phối hợp đấu tranh chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
27-03-2000 Quyết định số 765/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-03-1996 Chỉ thị số 04/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm buôn bán xăng, dầu không bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.
08-12-1994 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.
18-11-1993 Quyết định số 1222/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức vận tải ngoài quốc doanh.
30-06-1993 Chỉ thị số 17/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thi hành các quy định quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt.
09-03-1993 Quyết định số 136/UB-QĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
24-11-1992 Chỉ thị số 25/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lưu thông pháo trên thị trường tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner