"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 327 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
03-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn.
21-03-2019 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018.
31-01-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập hai Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-11-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-11-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
05-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
23-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-07-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
09-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.
28-02-2018 Công văn số 299/UBND-NC của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc đính chính văn bản.
26-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
05-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
18-07-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
18-07-2017 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.
18-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.
30-06-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.
Chuyển tới trang:  /17     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,076,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner