"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Khoa học công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2016 Kế hoạch số 904/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
22-11-2012 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017.
06-04-2011 Quyết định số 782/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2011-2012.
16-12-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
05-10-2010 Quyết định số 2160/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-09-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre.
27-08-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre.
19-08-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16-08-2010 Quyết định số 1765/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre.
17-05-2010 Kế hoạch số 1779/KH-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.
17-05-2010 Công văn số 1778/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010.
10-05-2010 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010-2011.
14-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
08-05-2009 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề cây giống, hoa kiểng Hòa Khánh Cái Mơn, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.
08-05-2009 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề cây giống, hoa kiểng Song Lân, ấp Song Lân, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách.
16-04-2009 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2009-2010.
13-04-2009 Công văn số 1227/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010.
06-05-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
02-05-2008 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2008 - 2009.
12-03-2008 Quyết định số 438/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,806,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner