"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 122 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
03-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thực hiện Dự án Khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai đoạn từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai.
03-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-01-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre.
06-07-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.
30-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-11-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-10-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Bến Tre.
19-05-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-03-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về thực hiện phong trào “Đồng khởi mới” khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giai đoạn 2016-2020.
29-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc ban hành Quy định quản lý công viên trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
12-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
17-11-2015 Quyết định số 2447/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
05-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-07-2015 Kế hoạch số 3344/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2016.
02-07-2015 Kế hoạch số 3304/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh.
23-03-2015 Quyết định số 462/QĐ-BĐH của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner