"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 170 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre.
16-12-2016 Nghị quyết số 213/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Lách.
31-08-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.
09-05-2016 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 17 thủ tục hành chính ban hành mới, 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-05-2016 Kế hoạch số 2183/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
06-05-2016 Kế hoạch số 2182/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2016-2020.
06-05-2016 Kế hoạch số 2181/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
06-05-2016 Kế hoạch số 2180/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
06-05-2016 Kế hoạch số 2179/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020.
28-08-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.
26-09-2014 Kế hoạch số 4703/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của tỉnh Bến Tre.
26-08-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
22-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
21-04-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2014.
14-04-2014 Kế hoạch số 1594/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh uỷ Bến Tre.
14-04-2014 Công văn số 1591/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm 2014.
19-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
11-11-2013 Kế hoạch số 5454/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”.
08-11-2013 Kế hoạch số 5412/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020.
01-10-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc định lượng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner