"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre.
03-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-05-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.
15-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2016.
10-06-2015 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre.
31-03-2015 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Bến Tre.
06-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc.
08-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý.
30-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-11-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-09-2014 Công văn số 4373/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
18-08-2014 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014.
30-06-2014 Quyết định số 1288/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014.
10-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định công nhận thành tích cá nhân nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.
17-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
31-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre.
01-02-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2013.
10-07-2012 Công văn số 3105/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
29-05-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner