"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 215 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
04-04-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-01-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
17-08-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2030.
05-06-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.
04-12-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về các bệnh động vật trên cạn phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-10-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020.
01-09-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, điều kiện, đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ tổ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
03-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
03-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
13-04-2016 Công văn số 1709/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND.
29-02-2016 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
15-02-2016 Quyết định số 294/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-02-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển.
02-02-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
29-01-2016 Kế hoạch số 476/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
29-12-2015 Công văn số 6910/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khung lịch thời vụ thả nuôi tôm biển năm 2016.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,806,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner