"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Lương thực - Thực phẩm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Lương thực - Thực phẩm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2014 Quyết định số 2381/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-07-2013 Công văn số 3516/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý sản xuất rau để đảm bảo an toàn thực phẩm.
11-09-2012 Công văn số 4132/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất giá đỗ, rau mầm.
09-07-2012 Công văn số 3081/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý sản xuất, chế biến thạch dừa trên địa bàn tỉnh.
27-02-2012 Chương trình số 704/CTr-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.
20-09-2011 Công văn số 4119/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất, cung ứng thực phẩm, bình ổn thị trường.
22-08-2011 Công văn số 3589/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
01-04-2010 Quyết định số 780/QĐĐC-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
10-03-2010 Quyết định số 549/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-10-2009 Công văn số 4578/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát các chế phẩm động vật, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
28-07-2008 Công văn số 3034/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản.
21-11-2007 Công văn số 4493/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm.
22-11-2006 Quyết định số 2381/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ.
07-07-2005 Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai QĐ số 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách quốc gia về phát triển YHCT đến năm 2010.
29-06-2004 Chỉ thị số 09/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đăng kí, kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi tôm công nghiệp.
27-06-1998 Chỉ thị số 15/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
01-04-1989 Quyết định số 274/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định tạm thời về hoạt động KD thương nghiệp ăn uống dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
01-07-1988 Chỉ thị số 39/UB-CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát sát sinh và vệ sinh thực phẩm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,806,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner