"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
28-09-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-10-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.
30-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”.
21-04-2014 Kế hoạch số 1703/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện về một số giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
21-10-2013 Quyết định số 1908/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”.
08-10-2013 Quyết định số 1787/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.
12-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
23-05-2013 Kế hoạch số 2257/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.
30-11-2011 Kế hoạch số 5543/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.
11-10-2011 Công văn số 4452/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
19-09-2011 Kế hoạch số 4091/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015.
27-07-2010 Kế hoạch số 2958/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
14-07-2010 Kế hoạch số 2774/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
14-04-2010 Công văn số 1338/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các dự án đầu tư phát triển do doanh nghiệp đầu tư bằng vốn chủ sở hữu.
17-06-2009 Quyết định số 1363/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Doanh nghiệp thị xã Bến Tre.
29-05-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
14-04-2009 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015.
14-04-2009 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015.
14-04-2009 Quyết định số 728/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner