"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 98 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
11-05-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-03-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý.
10-03-2016 Công văn số 1038/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sóng.
01-07-2015 Công văn số 3280/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động văn hoá nghệ thuật trong sinh hoạt cộng đồng.
09-04-2015 Quyết định số 575/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Bến Tre.
20-10-2014 Quyết định số 2108/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
17-10-2014 Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre.
07-10-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015.
04-09-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-04-2014 Kế hoạch số 1881/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Ngoại giao văn hoá tỉnh Bến Tre năm 2014.
16-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015.
27-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
18-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về xây dựng đời sống văn hoá huyện Ba Tri năm 2013.
23-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2012-2015.
25-06-2012 Kế hoạch số 2874/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
30-03-2012 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
13-03-2012 Quyết định số 457/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.
03-02-2012 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner