"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 370 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre.
04-09-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-07-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
06-11-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
11-09-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-05-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-04-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm và quy trình phân loại Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
14-03-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.
08-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-06-2016 Quyết định số 1451/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-06-2016 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.
27-06-2016 Quyết định số 1448/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-06-2016 Quyết định số 1447/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-06-2016 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.
27-05-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
27-05-2016 Quyết định số 1218/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 50 thủ tục hành chính ban hành mới, 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
28-04-2016 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-04-2016 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.
Chuyển tới trang:  /19     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner