"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 423 văn bản thuộc Lĩnh vực khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX.
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX.
06-07-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020.
06-07-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015.
06-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập nước ngoài về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.
06-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bến Tre.
19-12-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kết quả giám sát công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại.
19-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.
19-12-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ.
05-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX.
05-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
05-12-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.
17-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.
19-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
16-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại.
16-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.
16-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định một số chủ trương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện giữa hai kỳ họp.
16-12-2016 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
16-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,821,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner