"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 321 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019.
06-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2018.
05-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2018.
18-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
30-06-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
27-06-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017.
28-03-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
16-12-2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2017.
16-12-2016 Nghị quyết số 209/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
07-12-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2017.
30-09-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020.
04-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).
04-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016.
03-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
03-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
01-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 huyện Chợ Lách.
Chuyển tới trang:  /17     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,806,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner