"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Ngân hàng (Năm 1995)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng được ban hành trong năm 1995:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-1995 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng giá xây dựng nhà ở mới.
04-07-1995 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1995.
04-07-1995 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1994.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,354,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner