"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14 + 15           Năm 2011 Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-05-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-05-2011 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 05
17-03-2011 Công văn số 1001/UBND-TCĐT về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre. 06
10-05-2011 Công văn số 1793/UBND-NC về việc đính chính văn bản. 74
29-04-2011 Kế hoạch số 1678/KH-UBND về công tác phòng, chống ma tuý năm 2011. 75
21,839,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner