"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 01 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2006. 04
10-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 07
06-01-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng. 10
18-01-2006 Quyết định số 237/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2006. 20
20-01-2006 Quyết định số 264/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3634/2002/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre. 21
25-01-2006 Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông. 25
25-01-2006 Quyết định số 343/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè. 32
20-02-2006 Quyết định số 498/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép Xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép. 39
21-02-2006 Quyết định số 524/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh dự kiến ban hành trong năm 2006. 50
01-03-2006 Quyết định số 623/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 55
08-03-2006 Quyết định số 666/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy. 63
08-03-2006 Quyết định số 673/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản áp dụng trong tỉnh Bến Tre. 77
09-03-2006 Quyết định số 697/2006/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các điều khoản ưu đãi đầu tư trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 82
UBND huyện Ba Tri
05-03-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc lãnh đạo tăng cường công tác truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ. 83
HĐND huyện Bình Đại
04-01-2006 Nghị quyết số 98/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 85
04-01-2006 Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2006 của HĐND huyện khóa IX. 91
04-01-2006 Nghị quyết số 102/2006/NQ-HĐND về dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. 92
UBND huyện Chợ Lách
20-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu và sự phối hợp giữa cán bộ nghiên cứu với các ngành, các cấp trong việc tham mưu, đề xuất với UBND huyện. 94
UBND huyện Mỏ Cày
13-03-2006 Quyết định số 419/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 8183/2005/QĐ-UBND ngày 12/11/2005 của UBND huyện. 96
HĐND huyện Thạnh Phú
05-01-2006 Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm. 99
05-01-2006 Nghị quyết số 98/2006/NQ-HĐND quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Thạnh Phú giai đoạn 2006 - 2010. 104
05-01-2006 Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản huyện Thạnh Phú giai đoạn 2003-2010. 107
05-01-2006 Nghị quyết số 100/2006/NQ-HĐND về đề án xây dựng đời sống văn hóa, trên địa bàn huyện Thạnh Phú giai đoạn 2006-2010. 109
05-01-2006 Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2006. 112
23,798,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner