"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 01 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về việc cung cấp điện an toàn và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2006. 03
28-04-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 06
23-03-2006 Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. 11
03-04-2006 Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xin cấp phép thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác. 18
09-06-2006 Quyết định số 1389/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 623/2006/QĐ-UBND ngày 01/3/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
09-06-2006 Quyết định số 1390/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác thi đua, khen thưởng năm 2006. 24
09-06-2006 Quyết định số 1391/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cung cấp điện an toàn và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2006. 25
09-06-2006 Quyết định số 1392/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 26
09-06-2006 Quyết định số 1395/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 264/2006/QĐ-UBND ngày 20/01/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3634/2002/QĐ-UB ngày 29/10/2002 của UBND tỉnh Quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre. 27
UBND huyện Giồng Trôm
17-04-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND thực hiện Quyết định 623/2006/QĐ-UBND ngày 01/3/2006 của UBND tỉnh. 28
Hội đồng nhân dân thị xã
21-03-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thị xã Bến Tre năm 2006. 30
21-03-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng 5 năm (2006-2010). 32
21-03-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND tách phường Phú Khương và điều chỉnh một phần của xã Phú Hưng thành lập phường Phú Tân, Thị xã Bến Tre. 37
21-03-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về xây dựng mạng lưới trường lớp Thị xã Bến Tre từ năm 2006 đến năm 2010. 42
23,821,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner