"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03           Năm 2006 Ngày 01 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế. 03
03-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
10-05-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006. 07
12-05-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 10
11-05-2006 Quyết định số 1205/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
15-05-2006 Quyết định số 1229/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 29
24-05-2006 Quyết định số 1284/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc chi kinh phí bảo đảm cho Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 42
23,834,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner