"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 01 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-06-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. 03
22-06-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc nghiêm cấm khai thác con Sâm đất (con Chặt khoai) và các loài động thực vật làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. 06
29-06-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc quản lý, xây dựng, sinh hoạt lực lượng dự bị động viên. 08
06-06-2006 Quyết định số 1365/2006/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
09-06-2006 Quyết định số 1393/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 10/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006. 13
09-06-2006 Quyết định số 1394/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 12/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc giảm văn bản,giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 14
09-06-2006 Quyết định số 1396/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
09-06-2006 Quyết định số 1397/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 16
11-07-2006 Quyết định số 1608/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số: 12/2006/CT-UBND ngày 22/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc nghiêm cấm khai thác con Sâm đất (con Chặt khoai) và các loài động thực vật làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. 17
HĐND huyện Giồng Trôm
29-06-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 18
29-06-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND thông qua các tờ trình của UBND huyện. 22
UBND huyện Thạnh Phú
27-06-2006 Quyết định số 673/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ công trình giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. 25
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-06-2006 Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch vận động xây dựng gia đình hiếu học. 34
30-06-2006 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Phát triển 4.000 ha bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre đến năm 2010. 41
23,798,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner