"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 01 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc thống nhất áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
14-08-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 06
14-08-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 08
04-08-2006 Quyết định số 1782/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí và ban hành Biểu thu phí sử dụng Cảng cá Bình Đại. 10
04-08-2006 Quyết định số 1784/2006/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung mức thu phí sử dụng Cảng cá Ba Tri. 14
08-08-2006 Quyết định số 1802/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thu phí giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 16
08-08-2006 Quyết định số 1803/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thu phí giữ xe đạp, xe máy và xe ôtô. 22
08-08-2006 Quyết định số 1804/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn. 26
08-08-2006 Quyết định số 1805/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. 39
09-08-2006 Quyết định số 1811/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí và biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 42
15-08-2006 Quyết định số 1846/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số: 2592/2003/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 51
16-08-2006 Quyết định số 1849/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 79/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010 và hướng đến năm 2020. 52
23,834,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner