"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 01 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-12-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm. 04
08-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. 05
22-11-2006 Quyết định số 2381/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ. 07
13-12-2006 Quyết định số 2551/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung Tâm Lưu trữ tỉnh Bến Tre. 16
22-12-2006 Quyết định số 2602/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm. 20
29-12-2006 Quyết định số 2705/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo. 21
UBND huyện Bình Đại
22-11-2006 Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 22
24-11-2006 Quyết định số 1074/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thu đất. 30
21-12-2006 Quyết định số 1127/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 36
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-12-2006 Quyết định số 2463/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 37
05-12-2006 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007 và thu nợ thuế năm 2006 về trước. 46
11-12-2006 Công văn số 4203/UBND-CNLTS về một số vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý đất đai khi thực hiện Luật Nhà ở. 47
11-12-2006 Công văn số 4213/UBND-VHXH về việc tổ chức tiếp nhận, phân phối, khắc phục hậu quả bão số 9. 49
25-12-2006 Công văn số 4415/UBND-CNLTS về việc Phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh LMLM trên gia súc. 53
27-12-2006 Công văn số 4477/UBND-TMXDCB về việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp đối với cán bộ xã, ấp, khu phố. 55
Sở Tài chính
30-12-2006 Hướng dẫn số 4294/HD-STC về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 56
23,562,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner