"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02 + 03           Năm 2007 Ngày 01 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
04-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007- 2010. 08
04-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007. 37
04-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007. 40
04-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 55
04-01-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII. 57
04-01-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2010. 63
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 66
19-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc công bố lại hướng tuyến và lộ giới Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre. 70
HĐND huyện Thạnh Phú
10-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007. 72
10-01-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 78
10-01-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về phát triển lưới điện huyện Thạnh Phú giai đoạn 2007 – 2010. 80
10-01-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 82
10-01-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 84
23,562,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner