"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. 03
27-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
06-03-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy. 18
06-03-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
UBND huyện Chợ Lách
06-02-2007 Quyết định số 280/2007/QĐ-UBND ban hành quy định, trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Chợ Lách. 38
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-11-2006 Quyết định số 2353/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre. 43
15-01-2007 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre. 47
02-02-2007 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ban Tôn giáo tỉnh. 61
23,562,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner