"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 06
23-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức sản lượng tính thuế đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. 09
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-03-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Hạng mục: Xây mới tầng 3 (khu B) và cầu nối khu A-B. 11
15-03-2007 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu BT GT TPĐ BID 05.2 -Cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. 13
19-03-2007 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010. 14
21-03-2007 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2). 32
22-03-2007 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em sống tại Trung tâm nuôi dạy trẻ vào đời sớm tỉnh Bến Tre thuộc UB Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Bến Tre. 36
23-03-2007 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: Trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước bẩn thuộc dự án đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long. 37
07-03-2007 Công văn số 736/UBND-CNLTS về việc xây dựng Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề. 39
07-03-2007 Công văn số 739/UBND-CNLTS về việc triển khai Công điện của Bộ NN và PTNT về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm. 40
07-03-2007 Công văn số 747/UBND-CNLTS về việc thực hiện và trình phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 41
07-03-2007 Công văn số 749/UBND-NGV về việc khảo sát địa vật lý. 42
08-03-2007 Công văn số 751/UBND-TH về việc thi đua khen thưởng phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XII. 43
08-03-2007 Công văn số 756/UBND-CNLTS về việc thực hiện QĐ 26/2007QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 45
12-03-2007 Công văn số 784/UBND-TMXDCB về việc triển khai thực hiện Công văn số 676-CV/TU ngày 06/3/2007 của Tỉnh uỷ. 46
14-03-2007 Công văn số 802/UBND-CNLTS về việc xử lý vi phạm khu vực vùng đệm, rừng ngập nước Thạnh Phú. 47
14-03-2007 Công văn số 805/UBND-CNLTS về việc xây dựng và thực hiện đề án đánh giá thực trạng tài nguyên khoáng sản và lập quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý. 48
14-03-2007 Công văn số 806/UBND-NgV về việc khảo sát địa chất vùng ven bờ biển. 49
14-03-2007 Công văn số 810/UBND-VHXH về việc điều chỉnh danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. 50
14-03-2007 Công văn số 813/UBND-VHXH về việc phê duyệt kế hoạch dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2007 trên địa bàn thị xã. 51
14-03-2007 Công văn số 815/UBND-CNLTS về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn. 52
14-03-2007 Công văn số 820/UBND-TMXDCB về việc phê duyệt chủ trương xây dựng bãi rác tại ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành. 54
15-03-2007 Công văn số 828/UBND-TH về việc triển khai lập quy hoạch. 55
15-03-2007 Công văn số 832/UBND-TMXDCB về việc lập phương án vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp. 56
16-03-2007 Công văn số 863/UBND-CNLTS về việc xây dựng phương án xử lý đất cồn, đất công, đất công ích do Nhà nước quản lý. 57
16-03-2007 Công văn số 865/UBND-CNLTS về việc kiểm tra việc sử dụng đất và thu hồi đất cồn Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. 58
16-03-2007 Công văn số 866/UBND-CNLTS về việc Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất rau sạch và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm. 59
16-03-2007 Công văn số 868/UBND-TMXDCB về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện tại tỉnh Bến Tre. 61
19-03-2007 Công văn số 895/UBND-TMXDCB về việc phân bổ kế họach tín dụng năm 2007 của Ngân hàng Chính sách xã hội. 63
20-03-2007 Công văn số 910/UBND-CNLTS về việc cảnh giác, đề phòng sự cố ô nhiễm dầu trên địa bàn tỉnh. 65
20-03-2007 Công văn số 911/UBND-CNLTS về việc đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng bến phà Cổ Chiên và nâng cấp QL.57. 66
20-03-2007 Công văn số 913/UBND-NgV về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn số 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 68
20-03-2007 Công văn số 920/UBND-CNNLTS về việc đền bù thiệt hại tại các vị trí trồng trụ điện khi thi công lưới điện từ 22 kV trở xuống. 69
21-03-2007 Công văn số 938/UBND-TMXDCB về việc phê duyệt danh mục dự án thuộc chương trình giống năm 2007 của Sở NN và Phát triển nông thôn. 70
21-03-2007 Công văn số 946/UBND-TMXDCB về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng và hồ sơ mời thầu, gói thầu BT04A dự án Y tế nông thôn. 71
23-03-2007 Công văn số 968/UBND-NGV về việc khảo sát địa chất vùng ven bờ biển. 74
23-03-2007 Công văn số 976/UBND-TMXDCB về việc chấp thuận Kế hoạch GPMB bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dân tộc thiểu số và môi trường xã hội phục vụ chương trình xây lắp năm thứ nhất - Dự án MTIDP. 75
23-03-2007 Công văn số 977/UBND-VHXH về việc duyệt mua bảo hiểm y tế Cho hộ nghèo năm 2007. 76
26-03-2007 Công văn số 985/UBND-TMXDCB về việc phê duyệt gia hạn thời gian thi công hạng mục cầu H3-7 thuộc dự án kinh tế mới An Điền. 77
26-03-2007 Công văn số 987/UBND-TMXDCB về việc Thống nhất quy trình thủ tục thực hiện đầu tư trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 78
26-03-2007 Công văn số 988/UBND-TMXDCB về việc công bố Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và KCS dân tộc thiểu số, dự án phát triển CSHT giao thông đồng bằng sông Cửu Long. 79
05-04-2007 Công văn số 332/VPUBND-CNLTS về việc đính chính sai sót trong Công văn số 866/UBND-CNLTS ngày 16/3/2007. 80
19-03-2007 Kế hoạch số 907/KH-BCĐ triển khai Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2007. 81
20-03-2007 Kế hoạch số 919/KH-UBND thực hiện nghị quyết số 03/2007/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bến Tre. 83
15-03-2007 Tờ trình số 853/TTr-UBND về việc xin chủ trương giao đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Điểm du lịch sinh thái Phú Bình thuộc ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách. 96
23,562,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner