"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-04-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 04
19-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 06
04-04-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bến Tre công bố lại hướng tuyến và lộ giới Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
Hội đồng nhân dân thị xã
28-03-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về Chương trình hành động vì trẻ em từ nay đến năm 2010 trên địa bàn thị xã Bến Tre. 11
28-03-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc đổi tên trường Tiểu học phường 3 và trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre. 13
28-03-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc huỷ bỏ Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND ngày 29/12/2005 của Hội đồng nhân dân thị xã về thành lập Trung tâm Tư vấn - Đầu tư xây dựng thị xã Bến Tre. 14
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-04-2007 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Tôn giáo ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách và thị xã Bến Tre. 16
09-01-2007 Công văn số 80/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 18
02-04-2007 Công văn số 1087/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh xã hội hoá trên lĩnh vực văn hoá. 19
05-04-2007 Công văn số 1150/UBND-TMXDCB về việc tạm ngưng triển khai một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. 20
11-04-2007 Công văn số 1234/UBND-VHXH về việc phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong mùa Xuân - Hè. 21
11-04-2007 Công văn số 1235/UBND-VHXH về việc chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết. 22
12-04-2007 Công văn số 1246/UBND-CNLTS về việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trên địa bàn Bến Tre. 24
12-04-2007 Công văn số 1252/UBND-NC về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 25
12-04-2007 Công văn số 1262/UBND-NC về việc tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 27
13-04-2007 Công văn số 1271/UBND-CNLTS về việc triển khai Thông tư số 21/2007/TT-BNN. 29
17-04-2007 Công văn số 1303/UBND-CNLTS về việc thực hiện Công điện số 458/CV-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 30
18-04-2007 Công văn số 1326/UBND-CNLTS về việc phòng chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. 31
20-04-2007 Công văn số 1389/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 32
03-04-2007 Chương trình số 1114/CTr-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. 34
23,973,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner