"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 01 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT- TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 03
24-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP. 06
25-04-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. 10
02-05-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
24-04-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản. 16
24-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 21
02-05-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 49
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2007 Công văn số 399/VPUBND-TTCB về việc hướng dẫn một số nội dung và cách trình bày trong văn bản. 52
23,562,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner