"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-05-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về Chiến lược Dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020. 03
02-05-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-05-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2007. 12
16-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú, nhà hàng, dịch vụ karaoke và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh. 15
18-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án; cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
28-05-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai. 21
07-05-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng quy định giá các loại đất năm 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 23
24-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 25
Uỷ ban nhân dân thị xã
10-05-2007 Quyết định số 226/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư, tỷ lệ thưởng đối với công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn. 35
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-04-2007 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010. 38
10-05-2007 Công văn số 1639/UBND-TH về việc thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh. 39
23,973,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner