"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 01 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 02
UBND huyện Chợ Lách
08-06-2007 Quyết định số 681/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời vùng nuôi cá công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Lách. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-05-2007 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2010. 35
06-06-2007 Công văn số 2032/UBND-TMXDCB về việc xử lý các vấn đề có liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. 44
23,973,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner