"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-06-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai (thay cho Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND tỉnh ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh). 03
22-06-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2362/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công nhận diện tích đất ở và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-05-2007 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bến Tre thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Bến Tre. 07
06-06-2007 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc ban hành Chiến lược Dân số Bến Tre giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 08
15-06-2007 Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Xây dựng Bến Tre. 30
20-06-2007 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện thiên tai năm 2007. 33
Thanh tra tỉnh
20-06-2007 Kế hoạch số 213/KH-TT triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. 34
20-06-2007 Kế hoạch số 214/KH-TT triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2007. 40
23,973,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner