"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 01 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác cải cách hành chính giai đoạn II ( 2006 - 2010). 03
05-07-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 06
05-07-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. 10
10-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 13
26-06-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định lập và thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
HĐND huyện Chợ Lách
06-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 27
06-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2006. 32
06-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về các đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, dạy nghề huyện Chợ Lách giai đoạn 2006-2010. 34
UBND huyện Chợ Lách
06-07-2007 Quyết định số 793/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định tạm thời vùng nuôi cá công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Lách. 40
23,973,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner