"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 05 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-08-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân. 03
17-08-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND về việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 08
17-08-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2007-2008. 11
17-08-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc thực hiện thời gian gián đoạn sau đợt nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
07-08-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. 18
HĐND huyện Thạnh Phú
14-08-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về phương án đầu tư xây dựng và thu phí qua cầu Cống Đá thuộc xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú. 40
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-08-2007 Công văn số 2974/UBND-VHXH về việc thực hiện Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 42
21-08-2007 Công văn số 3104/UBND-VHXH về việc hướng dẫn chào Quốc kỳ và vận động nhân dân tham gia chào Quốc kỳ. 45
23,562,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner