"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 05 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-09-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
UBND huyện Thạnh Phú
21-08-2007 Quyết định số 845/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú. 09
Uỷ ban nhân dân thị xã
13-09-2007 Quyết định số 545/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý và tổ chức hoạt động của Nghĩa trang thị xã Bến Tre. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-08-2007 Công văn số 3166/UBND-CNLTS về việc tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 33
27-08-2007 Công văn số 3206/UBND-VHXH về việc tham gia bảo hiểm học sinh. 35
19-09-2007 Công văn số 3525/UBND-TMXDCB về việc phát động phong trào bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. 36
23,973,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner