"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 20 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-10-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 02
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-09-2007 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2010. 16
19-09-2007 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xét chuyển loại công chức, viên chức. 22
12-09-2007 Công văn số 3436/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự - ATGT trên địa bàn tỉnh. 25
20-09-2007 Công văn số 3539/UBND-CNLTS về việc thông báo, cấm ngư dân hoạt động trong vùng khảo sát địa chấn. 27
08-10-2007 Công văn số 3748/UBND-CNLTS về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông. 28
23,562,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner