"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2007 Ngày 05 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-10-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức phí qua phà Cổ Chiên. 03
19-10-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
HĐND huyện Bình Đại
15-10-2007 Nghị quyết số 142/2007/NQ-HĐND về xây dựng, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn huyện Bình Đại đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 17
HĐND huyện Chợ Lách
23-10-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hưng Khánh Trung để thành lập xã Hưng Phú và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Sơn để thành lập xã Phú Mỹ huyện Chợ Lách. 22
Uỷ ban nhân dân thị xã
22-10-2007 Quyết định số 646/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-10-2007 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh. 35
HĐND huyện Bình Đại
15-10-2007 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về việc thay đổi, điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản và bổ sung dự toán kinh phí năm 2007. 36
15-10-2007 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 38
UBND huyện Bình Đại
09-10-2007 Đề án số 01/ĐA-UBND xây dựng và phát triển đô thị huyện Bình Đại đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 39
09-10-2007 Đề án số 02/ĐA-UBND về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề huyện Bình Đại giai đoạn 2007-2010. 50
09-10-2007 Đề án số 04/ĐA-UBND đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010. 55
23,573,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner