"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2007 Ngày 20 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-11-2007 Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
01-11-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
HĐND huyện Mỏ Cày
29-10-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc thành lập xã mới thuộc huyện Mỏ Cày. 24
29-10-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc xây dựng bãi rác huyện Mỏ Cày. 26
29-10-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc thành lập huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-10-2007 Công văn số 4049/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bến Tre. 30
26-10-2007 Công văn số 4050/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Bến Tre. 69
26-10-2007 Công văn số 4051/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre. 102
23,562,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner