"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27           Năm 2007 Ngày 05 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
15-10-2007 Nghị quyết số 145/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề giai đoạn 2007 đến 2010. 03
PHẦN Văn bản khác
Thanh tra tỉnh
27-11-2007 Kế hoạch số 534/KH-TT triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2008. 08
UBND huyện Bình Đại
09-10-2007 Đề án số 05/ĐA-UBND về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục giai đoạn 2007-2010. 11
10-10-2007 Đề án số 03/ĐA-UBND đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa và thể dục thể thao giai đoạn 2007-2010. 19
UBND huyện Châu Thành
19-11-2007 Thông báo số 137/TB-UBND triển khai theo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành. 28
19-11-2007 Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai theo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành. 30
19-11-2007 Hướng dẫn số 907/HD-UBND về nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng nằm trong địa giới hành chính huyện Châu Thành. 36
23,562,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner