"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 20 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-12-2007 Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-11-2007 Công văn số 4342/UBND-VHXH về việc xây dựng Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 07
14-11-2007 Công văn số 4382/UBND-TH về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ công chức. 09
21-11-2007 Công văn số 4493/UBND-VHXH về việc triển khai biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm. 11
22-11-2007 Công văn số 4524/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 13
23-11-2007 Công văn số 4540/UBND-TMXDCB về việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi. 14
30-11-2007 Công văn số 4627/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học. 17
10-12-2007 Công văn số 4787/UBND-TH về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 18
01-11-2007 Kế hoạch số 4150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 21
15-11-2007 Kế hoạch số 4434/KH-UBND về việc thực hiện công tác tổ chức và tinh giản biên chế. 25
05-12-2007 Kế hoạch số 4732/KH-UBND tổ chức phát động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. 29
UBND huyện Bình Đại
05-12-2007 Quyết định số 1165/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn huyện Bình Đại, giai đoạn I đến năm 2008. 32
23,817,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner