"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 05 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của ấp, khu phố và công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-12-2007 Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 11
14-12-2007 Công văn số 4890/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình-Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
14-12-2007 Công văn số 4891/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình-Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
14-12-2007 Công văn số 4892/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình-Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
14-12-2007 Công văn số 4893/UBND-TMXDCB về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. 30
14-12-2007 Công văn số 4894/UBND-TMXDCB về việc công bố Đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 34
Uỷ ban nhân dân thị xã
24-10-2007 Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng rên địa bàn thị xã Bến Tre. 38
24-10-2007 Hướng dẫn số 04/HD-UBND về nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng tại địa bàn thị xã Bến Tre. 44
23,562,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner