"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 25 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-12-2007 Quyết định số 2479/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí qua cầu Cống Đá xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú. 03
HĐND huyện Ba Tri
20-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 05
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 07
20-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. 09
20-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương mở đường giao thông tuyến đê cặp kênh trục dẫn An Đức - Tân Hưng. 10
20-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã An Thủy và định hướng quy hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Tiệm Tôm đến năm 2010 và 2011. 11
20-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng đô thị xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007 - 2025). 50
20-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008. 52
20-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa IX. 59
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2007 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2009) và kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009). 61
23,562,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner