"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 15 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. 04
HĐND huyện Châu Thành
28-12-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007-2025). 06
28-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007-2025). 08
28-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2007 - 2025). 10
28-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2008. 12
28-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2008. 14
HĐND huyện Thạnh Phú
11-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 21
11-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 26
11-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. 29
Hội đồng nhân dân thị xã
28-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008. 35
28-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Bến Tre năm 2008. 41
28-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2008. 49
28-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường. 52
28-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của thị xã Bến Tre từ năm 2006 - 2010. 54
Uỷ ban nhân dân thị xã
08-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua xây dựng thị xã Bến Tre trở thành thành phố thuộc tỉnh. 56
24-12-2007 Quyết định số 865/2007/QĐ-UBND ban hành Quy trình đấu giá nhà - đất công không có nhu cầu sử dụng. 58
27-12-2007 Quyết định số 888/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về việc vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Bến Tre. 62
23,562,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner