"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 25 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác xuất khẩu lao động. 03
05-02-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước - chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
UBND huyện Bình Đại
29-01-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc công bố vận hành chốt đèn tín hiệu giao thông đường bộ, thị trấn Bình Đại. 13
HĐND huyện Chợ Lách
22-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 15
22-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 21
22-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của thị trấn Chợ Lách và xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. 25
22-01-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thay đổi tên xã Hưng Khánh Trung sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. 27
HĐND huyện Mỏ Cày
08-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 28
08-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2008. 32
08-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 35
08-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về chủ trương thu phí cầu sông Thom. 42
08-01-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyệm. 43
PHẦN Văn bản khác
UBND huyện Bình Đại
13-02-2008 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu thương mại tỷ lệ 1/500 huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 46
23,573,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner